(Source: yeezyxhov)


Mar 7th 2013 · 4 notes · Tags: #Jay-z #Jigga #Hova #Hov #Grammys #Ne-yo #Neyo
  1. thegrammys reblogged this from yeezyxhov
  2. yeezyxhov posted this